Fotos barranquisme

Descens del torrent d'Almadrà (aproximació per Lloseta), Novembre de 2015:

             

             

         

Descens del torrent d'Almadrà (aproximació per Lloseta), Novembre de 2012:

           

           

           

       

Descens del torrent d'Almadrà (aroximació per Lloseta), 18 d'Octubre de 2010:

           

           

           

           

   

Descens del torrent d'Almadrà (aproximació per Cúber), 20 d'Abril de 2009:

         

         

         

         

Descens del torrent d'Almadrà (aproximació per Cúber), Febrer de 2008:

           

             

         

       

Descens del torrent d'Almadrà per personal d'urgències de l'Hospital Son Llàtzer (aproximació per Cúber), 19 de Març de 2007: