Fotos barranquisme

Descens del torrent de s'Esmolar, 14 de Maig de 2009: