Fotos barranquisme

 

Descens del torrent de na Mora, 08 de Maig de 2007:

           

 

 

Descens del torrent de na Mora, 05 de Juny de 2007: