Fotos barranquisme

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 25 de Novembre de 2016:

               

               

               

               

               

               

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 02 d'Octubre de 2015:

               

               

               

   

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 13 de MarÁ de 2015:

             

       

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, MarÁ de 2013:

           

           

           

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 29 de Novembre de 2012:

           

           

       

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 17 de Febrer de 2011:

           

           

           

           

           

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 16 d'Abril de 2010:

         

         

   

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 27 de MarÁ de 2009:

         

         

         

 

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 10 de Gener de 2008:

           

           

           

       

Descens del torrent de l'Ofre o de Biniaraix, 21 de Juny de 2007: