Fotos barranquisme

Descens del torrent de ses Ňlibes, també conegut com de ses Olives o de Son Masroig (Deiŕ), Setembre de 2016:

               

               

               

             

Descens del torrent de ses Ňlibes, també conegut com de ses Olives o de Son Masroig (Deiŕ), 07 de Setembre de 2015:

             

             

             

             

             

Descens del torrent de ses Ňlibes, també conegut com de ses Olives o de Son Masroig (Deiŕ), 23 de Maig de 2012:

           

           

           

       

Descens del torrent de ses Ňlibes, també conegut com de ses Olives o de Son Masroig (Deiŕ), 06 d'Abril de 2011: