Fotos barranquisme

Descens del torrent des Racó den Vives (Sóller), per s'institut, 19 de Novembre de 2015: