Fotos barranquisme

 

Descens del torrent des Rafal i el tram que enllaça amb el torrent del Lli, 03 de Desembre de 2014:

             

             

             

             

         

 

Descens del torrent des Rafal, enllaçant amb el torrent del Lli, 12 de Febrer de 2014:

             

             

             

           

 

Descens del torrent des Rafal, enllaçant amb el torrent del Lli, 04 de Febrer de 2011:

           

     

 

Descens del torrent des Rafal, enllaçant amb el torrent del Lli, Gener de 2010: