CATEGORIES

Dintre del grup d'excursionisme ens ha semblat interessant establir unes categories per a poder subratllar, de dins cada nivell, uns valors propis de la naturalesa del nostre esport, que facin que els nostres membres, sobretot aquells més joves, puguin créixer com a excursionistes i com a persones.

    L'esforç, la constància, el coneixement sobre la nostra serra, la climatologia, la forma física i molts d'altres són conceptes que tenim en compte per establir a quina categoria estan els nostres membres.

    Tenim sis categories o nivells diferents:

MQ 1r NIVELL:

POLLETS. Són els nostres membres més joves. Aquells que encara no poden fer tota una excursió caminant. Els pares s'encarreguen de portar-los a estones caminant, a estones damunt d'una cadira-motxilla.

 

 

Donem unes passes endavant, en les quatre següents categories tenim dos ocells, un per als nins i l'altre per a les nines, que ens definiran un poc quines són les condicions que tenen els membres del grup que estan dintre d'aquests nivells.

 

MQ 2n NIVELL:

RUPITS I CADERNERES. Els rupits i les caderneres són nins i nines que ja poden acabar una excursió per ells mateixos. Les excursions no han de ser gaire difícils. A aquesta categoria ja començem a ensenyar-lis els conceptes més bàsics sobre la fauna i flora de la serra, així com les costums i l'explotació que feia l'home del medi natural.

 

 

 

MQ 3r NIVELL:

PUPUTS I MÈL-LERES. Els membres que durant tres anys s'esforcen en realitzar les excursions i superen el coneixement sobre el medi natural poden pujar a aquesta categoria. En aquest nivell trobem tant nins com a membres de major edat amb un bon nivell d'excursionisme. Les excursions que poden fer ja són una mica més difícils. Els coneixements sobre la fauna i la flora són cada vegada més complexes, amb una gran varietat d'animals i flors. A més comencem a tocar temes com la climatologia de muntanya.

 

 

MQ 4t NIVELL:

XORIGUERS I ÒLIBES. Una categoria superior són els xoriguers i les òlibes. Les excursions que poden fer els membres d'aquest nivell són excursions difícils. A més són membres que, generalment, tenen cura de les categories inferiors, ajudant en "l'educació" i vetllant per la seguretat dels membres més joves del grup.

 

 

 

 

MQ 5è NIVELL:

FALCONS I MILANES. Són membres amb una gran experiència en la muntanya. Durant les excursions s'encarregueran d'ajudar als Voltors per a que tot surti rodat. Flora, fauna, climatologia i seguretat són temes que dominen àmpliament. Generalment els falcons i les milanes ja han practicat altres modalitats d'esports de natura com, per exemple, el barranquisme. Quan els voltors no puguin venir, ells seran els guies i responsables de que tot el grup s'ho passi d'allò més bé.

 

 

 

MQ 6è NIVELL:

VOLTORS. Són els membres més experimentats del grup. Els seus coneixements relacionats amb el medi, fauna, flora, explotació, climatologia, seguretat en la muntanya i d'altres temes són molt amplis. Generalment seran els caps de grup durant les excursions. Ells faran de guia i es responsabilitzaran de que tot el grup s'ho passi molt bé, sense oblidar-se de mantenir la seguretat de tots els seus membres. A més els Voltors tenen una bona experiència en altres variants del gaudiment de la naturalesa com són l'escalada, el barranquisme, etc.

 

 

 

 

Per pujar a una categoria superior es necessitarà passar un temps mínim al nivell anterior, a més de demostrar estar en possessió de les qualitats específiques de la categoria que volem obtenir. Aquest temps mínim dependrà de cada nivell, deixant-lo establert en:

- Pollets. No té limitació de temps. Dependrà de les qualitats físiques i de coneixements de cada nin o nina.

- Rupit i Caderneres. S'haurà d'estar com a mínim 3 anys.

- Puputs i Mèl-leres. S'haurà d'estar un temps mínim de 3 anys.

- Xoriguers i Òlibes. S'haurà d'estar com a mínim 3 anys.

- Falcons i Milanes. S'haurà d'estar un temps mínim de 4 anys.

- Voltors. No té cap limitació en el temps.